IROS Recognizes O'Malley (and also Rice's Lydia Kavraki)